Het programma

Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om plezierige activiteiten te bedenken en te plannen tijdens de zorg voor iemand met dementie. Daarom bieden we u een coachingsprogramma aan. In dit programma gaat u gedurende vijf weken aan de slag met het bedenken en uitvoeren van activiteiten. Elke week logt u in op de website en krijgt u nieuwe informatie. Informatie over het kiezen van geschikte activiteiten, het eenvoudiger maken van activiteiten, het inpassen in het dagelijks leven, activiteiten voor u zelf en het vragen van hulp. Met behulp van de informatie maakt u elke week een activiteitenplan, dat u de daarop volgende week gaat uitvoeren.
U kunt zich daarbij laten adviseren door een deskundige ‘coach’ (een verpleegkundig specialist die veel kennis heeft over ondersteuning bij dementie), die u door middel van e-mail op vaste contactmomenten ondersteunt. Problemen die u in het plannen en uitvoeren van activiteiten tegenkomt, kunt u via e-mail met de coach bespreken. Aan het einde van elke  week neemt u samen via e-mail door wat er van het activiteitenplan goed is gegaan en wat minder goed lukte.
Het coachingsprogramma duurt vijf weken. Daarna kunt u gedurende een half jaar via de email contact houden met de coach.