Plezierige activiteiten bij dementie

Voor mensen met dementie wordt het steeds moeilijker om activiteiten te beginnen, er aan deel te nemen en deze af te maken. Dit komt door het geheugenverlies en de verwardheid die bij dementie horen. Iemand herinnert zich bijvoorbeeld niet meer hoe hij gewone dingen moet aanpakken. Hij kan zich hierdoor hulpeloos, gefrustreerd en nutteloos gaan voelen. Door samen activiteiten uit te zoeken die passen bij wat iemand met dementie nog kan en wil doen, helpt u zijn/haar leven meer kleur te geven.