Wat je moet weten

Het coachingsprogramma is geen vervanging voor medische hulp en begeleiding. U kunt wel aan de coach vragen waar u mogelijk aanvullende hulp kunt krijgen als dit gewenst mocht zijn. Het coachingsprogramma kan ook prima samen gaan bestaande hulpverlening. Wel kan het zinvol zijn andere hulpverleners waar u veel mee te maken heeft ervan op de hoogte te brengen dat u het coachingsprogramma volgt.

Het coachingsprogramma is vooral geschikt voor mantelzorgers die nauw contact hebben met hun dementerende naaste. Dit kan een partner zijn, maar ook een nauw betrokken dochter/zoon, ander familielid, vriend of buurman/buurvrouw.